Categoría: Información Cataluña

Asociación Empresarial de Catering

Informació de la nova normalitat a Catalunya

En aquest web està resumida la informació de la nova normalitat a Catalunya https://web.gencat.cat/ca/activem Concretament aquí diu les mesures en la Fase de represa https://web.gencat.cat/ca/activem/etapa-de-represa/#bloc7. Et copio a continuació la informació rellevant. Capacitat d’ocupació en espais a l’aire lliure Com a norma general, s’ha garantir la distància física interpersonal de seguretat equivalent a una superfície de …